Publikované texty
353
page-template-default,page,page-id-353,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,paspartu_enabled,menu-animation-line-through,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 1. Potenciál regionálneho rozvoja vybraných mikroregiónov východného Slovenska / Branislav Švorc, Roman Vavrek ; Recenzenti Štefan Kireta, Jana Mitríková. – 1. vyd. – Prešov : UNIVERSUM, 2014. – 129 s. – ISBN 978-80-89046-84-3.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 1. Začiatok a financovanie podnikateľskej činnosti / Branislav Švorc, Roman Vavrek. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, špec. vyd. (2013), online, s. 19-22.
 2. Manažment služieb vybraných pútnických miest – Levoča, Litmanová, Gaboltov, Ľutina / Branislav Švorc, Tomáš Bačinský. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, špec. vyd. (2013), online, s. 15-18.
 3. Zlepšenie rozvoja cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj / Branislav Švorc, Tomáš Bačinský. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, špec. vyd. (2013), online, s. 10-14.
 4. Prierez históriou prvých sprievodcovských aktivít vo Vysokých Tatrách / Branislav A. Švorc. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, č. 1 (2013), online, s. 40-43.
 5. Postavenie a význam prírodných pamiatok UNESCO pre cestovných ruch na Slovensku / Branislav Švorc, Tomáš Bačinský. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, špec. vyd. (2013), online, s. 7-9.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 1. Thermal parks in Slovakia: function, analysis, regionalization / Branislav Švorc, Daniela Matušíková, Anna Šenková … [et al.]. – In: Recreational use of geothermal water in Visegrád group countries. – Kraków : Institute of urban develompent , 2013. – S. [150]-1150.
 2. Tourism in the High Tatras during the 20th Century / Branislav Švorc. In: Danubiana Carpathica, Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deurtchen Siedlungsgebieten Südeuropas. München : DE GRUYTER OLDENBOURGBand 8 (55), 2014, ISSN 1863-9887.
 3. Die Hohe Tatra im 19. und 20. Jahrhundert und ihre Entdecker / Branislav Švorc, Peter Švorc. In: Danubiana Carpathica, Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deurtchen Siedlungsgebieten Südeuropas. München : DE GRUYTER OLDENBOURG. Band 8 (55), 2014, ISSN 1863-9887.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 1. Analýza využitia cyklistických chodníkov v okrese Prešov [Analysis of cycle trails in Prešov district] / Branislav Švorc, Jana Mitríková, Petrana Dudášová ; Recenzenti Štefan Kireta, Kristína Šambronská. – In: Analýza turistických tokov v okrese Prešov s dôrazom na motiváciu účasti na turizme a využitia fondu voľného času s cieľom vylepšenia turistických produktov oblasti [elektronický zdroj] : vedecký nekonferenčný zborník. – Prešov : Bookman, 2013. – ISBN 978-80-8165-018-5. – CD-ROM, S. 77-93.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 1. Potenciál cestovného ruchu v mikroregióne Dolina Čergova ako v jednom z mnohých mikroregiónov na východnom Slovensku [The potential tourism in the micro-region Dolina Čergova as one of the many micro-regions in eastern Slovakia] / Branislav Švorc, Roman Vavrek, Eva Barvirčáková Drotárová. – In: Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. – Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013. – ISBN 978-80-87300-43-5. – CD-ROM, [10] S.
 2. Súčasný stav certifikácie ECDL zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike [Current status ECDL certification of public employees in the Slovak republic] / Martin Mudrík, Branislav Švorc. – In: MEKON [elektronický zdroj] : CD of participants` reviewed papers from 14th international conference MEKON 2012; February 1-2, 2012, Ostrava. – Ostrava : VŠB – TUO, Faculty of economics, 2012. – ISBN 978-80-248-2552-6. – online, [8] S.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 1. Demografický potenciál mikroregiónu Združenie obcí Hornej Torysy ako jeden z faktorov rozvoja regiónu / Branislav Švorc, Roman Vavrek. – In: Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. – Podhájska : Východoslovenská agentúra pre rozvoj, 2012. – ISBN 978-80-89608-06-5. – CD-ROM, S. 129-142.
 2. History of guided activities in High Tatras as beginning of tourism development in Slovakia / Branislav Švorc. – In: Management 2012 : research management and business in the light of practical needs. – Prešov : Bookman, 2012. – ISBN 978-80-89568-38-3. – S. 414-416.
 3. Geografická analýza mikroregiónu Dolina Čergova v kontexte jeho regionálneho rozvoja [Geographicval analysis of microregion „Čergov valley“ in the context of its regional development] / Branislav Švorc, Martin Mudrík. – In: InLookDays 2012. Marketing, manažment a súvislosti [elektronický zdroj] : zborník z konferencie 22.3.2012. – Košice : INTER M&K, 2012. – ISBN 978-80-970118-3-3. – CD-ROM, [12] S.
 4. Demografický potenciál mikroregiónu Dolina Čergova ako jeden z faktorov rozvoja regiónov / Branislav Švorc. – In: Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji [elektronický zdroj] : sborník z konference. – Ostrava : KEY Publishing, 2010. – ISBN 978-80-7418-093-4. – S. 80-87.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 1. Prešov ako turistická destinácia na 49. rovnobežke a jeho potenciál pre trvaloudržateľný rozvoj / Branislav Švorc, Jana Mitríková, Daniela Matušíková … [et al.]. – In: Exclusive journal : economy and society and environment . – ISSN 1339-0260. – Vol. 1, no. 2 (2013), s. 94-102.

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 1. Veľké malé pamätihodnosti / Branislav Švorc. – In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu FF PU v Prešove. – ISSN 1337-0707. – Roč. 8, č. 1 (2013), online, s. 203-204. – Rec. na: Veľké malé pamätihodnosti / Kling, Peter; lingová, Adriana. – Košice : Harlequin, 2011. 343 s. – ISBN 978-80-89082-31-5.
 2. Recreational use of geothermal water in Visegrád group countries / Branislav A. Švorc. – In: Mladá veda. – ISSN 1339-3189. – roč. 1, č. 1 (2013), online, s. 93. – Rec. na: Recreational use of geothermal water in Visegrád group countries / Dej, Magdalena; Huculak, Maciej; Jarczewski, Wojciech. – Kraków : Institute of urban development, 2013. 201 s.
 3. Tatranské štíty a ľudia / Branislav Švorc. – In: Dejiny : internetový časopis Inštitútu FF PU v Prešove. – ISSN 1337-0707. – Roč. 5, č. 2 (2010), s. 270-272. – Rec. na: Tatranské štíty a ľudia / Bohuš Ivan. – Tatranská Lomnica : Vydavateľstvo I & B, 2010. 159 s. – ISBN 978-80-969017-9-1.

Rôzne publikácie a dokumenty

 1. Podpora turizmu v Prešove. Rozvoju cestovného ruchu v Prešove pomáha už niekoľko týždňov aj nová internetová stránka www.visitPRESOV.com / Branislav Švorc – In: Prešovský magazín. – ISSN 1339-2018. – roč. 57, č. 6 (2013), s. 5-6.
 2. Fakulta manažmentu PU v Prešove má nový vedecký časopis / Branislav A. Švorc. – In: Na pulze : časopis Prešovskej univerzity. – ISSN 1337-9208. – Roč. 6, č. 3 (2013), s. 60.
 3. Rozhovory s akademikmi / [Autor interv. Branislav A. Švorc; Účastník interv. P.R. Magocsi]. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, č. 2 (2013), online, s. 6-7.
 4. Potrebujete mapu pre Váš projekt/prezentáciu/článok? Nelámte si nad ňou hlavu a dajte si ju urobiť priamo na mieru! / Branislav A. Švorc. – In: Mladá veda [elektronický zdroj]. – ISSN 1339-3189. – Roč. 1, č. 2 (2013), online, s. 8.