VZDELANIE
2010 – 2014    Manažment v terciárnej sfére, Prešovská univerzita (PhD.)
2005 – 2010    Geografia v regionálnom rozvoji, Prešovská univerzita (Mgr.)
1997 – 2005    Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
1993 – 1997    Základná škola na Kúpeľnej ulici, Prešov

1999 – 2005    Štátna jazyková škola na Plzenskej ulici, Prešov (anglický jazyk)
2010 – 2013    Štátna jazyková škola na Plzenskej ulici, Prešov (anglický jazyk)
1994 – 2002    Základná umelecká škola na Baštovej ulici, Prešov (I. stupeň, akordeón)
2010 – 2014    Základná umelecká škola na Baštovej ulici, Prešov (II. stupeň, akordeón)

2014    Cena rektora Prešovskej univerzity za dosiahnuté študijné výsledky a reprezentáciu univerzity
2008    Slovenský syndikát novinárov (členstvo)
2006    Kurz sprievodcu cestovného ruchu (certifikát)
2005    Vodičské oprávnenie typu B1, B, AM

JAZYKY
Nemecký    Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, 2005 (C1)
Anglický    Všeobecná štátna jazyková skúška, 2013 (C1)
Latinský    štúdium na strednej škole, 1997 – 2001
Francúzsky    začiatočnícke kurzy, súkromné hodiny, 2008 – 2010 (A1)
Český
Poľský    pasívne

Copyright © Branislav A. Švorc 2006 - 2015 branisko.at - Design by Pexeto